จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว“๒ ล้อ ๒ น่อง ท่อง ๒ แผ่นดิน” (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 19 กุมภาพันธ์ 2018 2,071 views

ชมรมปั่นมุกประชุมเตรียมงาน 2ล้อ 2น่อง ท่อง2แผ่นดินมุก-สะหวัน
นายสุเทพ ประคองพันธ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร นำสมาชิกกรรมการชมรมกลุ่มมาร์แชลผู้ดูแลขบวนและควบคุมเส้นทางเข้าร่วมร่วมหารือ เตรียมการจัดงาน ปั่น 2ล้อ 2น่อง ท่อง2แผ่นดิน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ปีที่ 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝึกงานจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร อำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุม กทจ. มห.


ระยะทางปั่นจากมุกดาหาร – สะหวันนะเขต ไปกลับประมาณ 55 กิโลเมตร ซึ่งในปีนี้จะเปิดโอกาสให้นักปั่นทุกท่านได้แวะพักถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนสะพาน ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำมาก่อนปีนี้จึงนับเป็นปีแรกที่ให้โอกาศนักปั่นได้ถ่ายรูป นับเป็นกิจกรรมที่นักปั่นทุกท่านก็อยากจะได้ภาพประวัติศาสตร์บนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุก-สะหวัน อย่างมาก
ชมรมฯ ได้รับสมัครคัดสรรนักปั่นจิตอาสาที่มีประสบการณ์มีความแข็งแรง เพื่อดูแล กลุ่มนักปั่นที่ร่วมขบวนโดยเฉพาะนักปั่นกลุ่ม VIP ทั้งไทยและลาว การควบคุมขบวนจักรยาน การวางตัวเจ้าหน้าที่ Marshall ผู้ดูแลขบวนจักรยาน ดูแลนักปั่นในขบวน ที่ร่วมกิจกรรม และกลุ่มนักปั่น VIP การแบ่งกลุ่ม Marshall กระจาย หน้าที่การทำงาน การดูแลขบวน โดยเฉพาะ กลุ่ม VIP บางท่าน อาจจะปั่นไม่ตลอดเส้นทาง ถ้าต้องการ หยุดพักการปั่น Marshall ที่ดูแล ก็จะพาออกมาขึ้นรถที่เตรียมไว้ ซึ่งทางชมรมก็ได้ประสานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานกับกลุ่ม มาร์แชลฝั่งไทยและทางแขวงสะหวันนะเขตให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการทำงานร่วมกัน ระหว่าง 2 ประเทศ
มีรถบริการ Service ทั้งฝั่งโทยและสปป.ลาว โดยรถจักรยานจากวิทยาลัยการอาชีพ รถจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และจากชมรมนักปั่นแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ทั้งรถพยาบาลจากโรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกอินเตอร์ และโรงพยาบาลสะหวันนะเขต สปป.ลาว ที่จะคอยดูแลนักปั่นทั้งฝั่ง ปั่นไปยังแขวงสะหวันนะเขตสปปลาวอีกด้วย
หลังนมัสการองค์พระธาตุอิงฮังและรับประทานอาหารเที่ยง เวลาประมาณ 13.00 น. ขบวนจะออกเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่ Marshall จะต้องควบคุมขบวน ให้ทุกคนอยู่ในกลุ่มไม่ให้แตกแถวเกิดความล่าช้า เพราะจะมีขั้นตอนในการผ่านแดนที่บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว ทั้ง 2 ฝั่งอีกด้วย สำหรับนักปั่นที่อ่อนแรงก็สามารถขึ้นรถที่เตรียมไว้เพื่อจะไม่ถูกทิ้งตกขบวนการข้ามแดน ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนกับกฎระเบียบของการข้ามแดน เนื่องจากเป็นกิจกรรมระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและกลุ่มเพื่อนที่ร่วมก้วนจะต้องดูแลเพื่อนที่ร่วมทางมิให้ตกหล่น

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด