5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 4 พฤษภาคม 2018 1,989 views

 

5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561

นายนาวี  ปลื้มสุด ปลัดอำเภอโชคชัย จ. นครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานพิธีมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกร ตามโครงการ  5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61  ที่หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย  จ. นครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ์ สืบอนันต์เกษตรอำเภอโชคชัย นายสุขสวัสดิ์  ทองน้อยปศุสัตว์อำเภอโชคชัยร่วมมอบไก่พันธุ์ไข่แก่เกษตรกรในอำเภอโชคชัยทั้ง  10 ตำบล จำนวน  135 ราย ซึ่งการจัดโครงการนี้เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจจำนวน  70,000 รายทั่วประเทศ และได้น้อมนำหลักทฤษฏีใหม่ให้สอดคล้องสภาพพื้นที่ของตนให้มีศักยภาพทั้งตนเองและครอบครัวด้วยการทำการเกษตรอย่างเหมาะสม กับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนลงอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาไปสู่ตามแนวทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 2และ 3 ให้เกิดความยั่งยืน

นายนาวี ปลื้มสุดได้กล่าวถึงความโชคดีของไทยเราที่มีคนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศเรา  นายสมภพ  ดงกระโทก  ผู้ใหญ่บ้าน.หมู่ที่ 3  ต. ท่าจะหลุง อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา ที่มารับไก่พันธุ์ไข่เช่นกันกล่าวว่าเป็นโครงการที่ดีทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้และคาดว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐจะตามมาอีก

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  08747247225   ขอบคุณ วีระ

Tags:

ความเห็นล่าสุด