เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพาลุกา

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 26 ตุลาคม 2018 1,392 views

เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพาลุกา

เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บริเวณอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน บ้านพาลุกา ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  โดยการนำอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์  มาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมหมู่บ้านและเกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  แทนการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปจำหน่ายในที่ต่าง ๆ จะเกิดรายได้แต่คนกลุ่มน้อยถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านจะได้รับประโยชน์ด้วยกันหมดทุกคน

อำเภอหว้านใหญ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาเชิงพื้นที่และพัฒนาอาชีพในชุมชนและการท่องเที่ยว  สามหมู่บ้าน มี บ้านสองคอน หมู่ 2 ตำบลโป่งขาม บ้านพาลุกา หมู่ 3 ตำบลชะโนด และบ้านชะโนด หมู่ 1 ตำบลชะโนด  โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น  ในการจัดงานมีการแสดงของชาวบ้านในพื้นที่และจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชน เปิดตัวโลโก้ คำขวัญและแหล่งท่องเที่ยว  อำเภอหว้านใหญ่เป็นอำเภอที่มีทรัพยากรทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย  ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็มี แก่งกะเบา วัดสองคอน หาดมโนภิรมย์ โดยเฉพาะวัดสองคอนโด่งดังไปต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรป  และหว้านใหญ่ยังเป็นพื้นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 

ชัยรัตน์  โภคสวัสดิ์  0874247225

Tags:

ความเห็นล่าสุด