การประชุมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 4 มีนาคม 2020 1,408 views

 

การประชุมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เขต 8 จังหวัดอุบลราชธานี  ให้กับกองทุนหมู่บ้านชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร  โดยมีนายกนก   สรีวิชัยนันท์  นายอำเภอเมืองมุกดาหาร มาเป็นประธานเปิดการประชุมและให้ความรู้ในเรื่องของกองทุนหมู่บ้าน

เพื่อความเข้าใจและความถูกต้องของการเขียนโครงการ  เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เขต 8 จังหวัดอุบลราชธานี   ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นโดยมีผู้แทนจากกองทุนในเขตอำเภอเมืองมุกดาหารที่มีผลการประเมินผ่านได้ A B และ C เพื่อความเข้าใจในการเขียนโครงการได้ถูกต้อง  โดยการปฏิบัติให้ยึดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านละชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  พ.ศ.2563  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อความเข้าใจและให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  จึงได้จัดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น

ชัยรัตน์   โภคสวัสดิ์   0874247225

Tags:

เกาะติด อิสานนิวส์

ความเห็นล่าสุด