เทศกาลข้าวเพื่อของขวัญและของที่ระลึก Rice for Gift & Souvenir

อิสานนิวส์ 23 ธันวาคม 2016 1,051 views

ร้อยเอ็ด / ร้อยเอ็ด เทศกาลข้าวเพื่อของขวัญและของที่ระลึก Rice for Gift & Souvenir 

วันที่ 23 ธันวาคม 2559   จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน “เทศกาลข้าวเพื่อของขวัญและของที่ระลึก Rice for Gift & Souvenir” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว สินค้าเกษตร และสินค้า OTOP พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นสินค้านาทีทอง
.
นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงาน “เทศกาลข้าวเพื่อของขวัญและของที่ระลึก Rice for Gift & Souvenir ” เป็นการดำเนินกิจกรรมในโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรร้อยเอ็ดสู่ครัวโลก ภายใต้โครงการครัวร้อยเอ็ดสู่ครัวโลก กิจกรรมที่ 1 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด จำนวน 1 ครั้ง/3วัน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้เป็นของฝากของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP สินค้าเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีตลาดที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs อันเป็นรากฐานให้ได้มากขึ้น
ชัยสิทธิ์-ข่าว/เกรียงศักดิ์-ภาพ ข่าวอิสานนิวส์ ร้อยเอ็ด
Tags: , , , ,

ความเห็นล่าสุด