สะพานข้ามห้วยบังอี่ #บ้านนาตะแบง ม.7 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร  ก่อสร้างข้ามปียังไม่เสร็จ

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 14 มิถุนายน 2020 448 views

#ชาวบ้านวิงวอนขอความช่วยเหลือ  วันนี้ที่ 10 มิถุนายน 2563

นายปิติณัช  นิธิศธานี  นายอำเภอหนองสูง  พร้อมด้วย นายจำเนียร  ก้อนด้วง สาธารณสุขอำเภอหนอสูง  นายมีนา เมืองโคตร  ปลัดอำเภอ  สจ.ดุสิต กลางประพันธ์  นายจำนงค์ สุริยะวงค์ กำนันตำบลภูวง   ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่การดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบังอีบ้านนาตะแบง ม.7 ยังไม่แล้วเสร็จ  ปล่อยให้ ชาวบ้านตำบลภูวงเดือนร้อน มีความลำบากในการเดินทางข้ามห้วยบังอี่ในช่างฤดูทำนา เบื้องต้นได้ประสานงานหน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร ปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

#นายสรศักดิ์  จำปา  ผู้ใหญ่บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 กล่าวว่า  สะพานดังกล่าวเป็นสะพานไม้ที่ชาวบ้านบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ได้ระดมจิตอาสาร่วมดำเนินการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามห้วยบังอี่ชั่วคราว เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มาในการเดินทางไปทำการเกษตรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ต่อมาสะพานดังกล่าวเกิดฝนตกหนักน้ำป่าน่าไหลหลาก กัดเซาะโครงสร้างของสะพานทรุดตัวลงเกิดความเสียหายอย่างหนัก ไม่มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของชาวบ้าน ต่อมาเมื้อปี 2562 เทศบาลตำบลภูวง ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,900,000 บาท ขนาดสะพานกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร โดยให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญาการก่อสร้างสะพานตามที่กำหนด

ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อใช้สัญจรไป-มาในช่วงฤดูฝนการทำนาของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูวง ซึ่งเป็นสะพานข้ามห้วยบังอี่สัญจรไป-มาร่วมกันในช่วงฤดูทำนา  แต่ปรากฏว่า ไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านต้องทนความเดือดร้อน ด้วยการใช้เส้นทางอ้อมในการเดินทาง รวมถึงไม่สามารถขนพืชผลทางการเกษตรไปค้าขายได้ชาวบ้านนาตะแบง ม.6,7 จึงขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปัญหาของชาวบ้านตำบล ภูวง  ให้เสร็จโดยเร็ว ครับเจ้านาย……..

เครดิตจาก…… ที่ว่าการอำเภอหนองสูง ที่มา…ภาพ/ข่าว #เล่าข่าวชาวมุกดาหาร ติงลี่ – ชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์ รายงาน

 

 

Tags:

ความเห็นล่าสุด