กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 23 สิงหาคม 2020 210 views

 

มุกดาหาร กมธ.ปปช. ตรวจสอบทุจริตก่อสร้างเส้นทาง EWEC เลข 12

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร นำกรรมาธิการประกอบด้วย นายสุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการ นายจารึก ศรีอ่อน รองประธานคณะกรรมาธิการ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ โฆษกคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่บ้านคำพอก ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ร่วมกันตรวจสอบเหตุร้องทุกข์กล่าวโทษผู้อำนวยการแขวงการทางมุกดาหาร ว่า ร่วมกับบริษัทเอกชนบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน โดยส่อเค้าไปในทางทุจริต โดยมีนายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ วัดรัตนมงคลที่อยู่ติดจุดก่อสร้างที่มีปัญหาคณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่บ้านคำพอก ณ ศาลาวัดรัตนมงคล เพื่อดูพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายแม่สอด – มุกดาหาร เส้นทางเลี่ยงเมือง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 จุดสำคัญช่วงบ้านท่าไคร้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ที่การก่อสร้างได้หยุดชะงักไม่มีการก่อนสร้างทั้งที่เหลือระยะทางประมาณ 500-800 เมตรเศษ โดยมีชาวบ้านคำพอก ต.โนนยาง จำนวนประมาณ 100 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมถือป้ายข้อความสนับสนุน ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอ 3 เรื่องดังนี้ 1.ขอให้เร่งก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวให้เสร็จโดยเร็ว (ในส่วนของความผิดของหน่วยงานก็ว่ากันไปตามกฎหมาย) 2.สร้างเขื่อนแนวหินกันดินสไลท์ (เนื่องจากจุดก่อสร้างได้ขุดดินลึกลงไปร่วม 20 เมตรด้านติดกับหลังวัด 3.ขอให้มีการก่อสร้างสะพานเชื่อมไปยังฝั่งตรงข้ามของถนนที่ประชาชนเคยใช้สัญจรอยู่ประจำ

นายนิรันดร์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเรื่องการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐานที่ส่อไปในทางทุจริต เนื่องมาจากได้รับการร้องเรียนว่าผู้รับจ้างก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายแม่สอด  – จังหวัดมุกดาหาร (เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ช่วงระหว่างบ้านนาไคร้ – อ.คำชะอี พื้นที่บ้านคำพอก ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร มีการขนหินที่ระเบิดออกจากเส้นทางก่อสร้าง นำไปประกอบการรับเหมาก่อสร้างทำคันเขื่อนริมแม่น้ำ ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดข้างเคียง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่วนที่ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.โนนยาง ต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ต่อไปจนแล้วเสร็จนั้น คณะเราจะนำกลับไปเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ให้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันกับการพัฒนาบ้านเมืองการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเมืองชายแดนมุกดาหาร – นครพนม ที่มี 2 สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว เชื่อมไปสู่ประเทศลาว, เวียดนาม, และจีนตอนไต้ ซึ่งปัจจุบันสะพานของเมืองชายแดนทั้ง 2 แห่งมีมูลค่าการขนส่งผ่านแดนมากเฉียด 4 แสนล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลควรมองและพัฒนาเปิดช่องทางเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีช่องทางในการขนส่งค้าขายผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ทุกรูปแบบ +++

ชูชาติ ตรีประภากร – วัลลภา กัววัฒนาพันธ์ 089-7107444, 042-613555, 630999

Tags:

ความเห็นล่าสุด