ร.ร.แก่นนครแจง! เหตุรับโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 30 เมษายน 2021 918 views

 

ร.ร.แก่นนครแจง! เหตุรับโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2564 ดร.พายุพงศ์ พายุหะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ รร.แก่นนครวิทยาลัย ชี้แจงกรณีประกาศโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการนานาชาติ (International Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ดร.พายุพงศ์ เปิดเผยว่าด้วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยได้รับการอนุญาตให้จัดโครงการนานาชาติ (International Program)  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Education Hub)เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ และการรองรับนักเรียนต่างชาติ ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย มีนักเรียนมามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่ประกาศไว้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จึงประกาศรับนักเรียนโครงการนานาชาติ (International Program) เพิ่มเติมเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพิ่มเติม อีก 20 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมอีก 25 คน  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้อง วิชาการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สอบคัดเลือกในวันที่ 30 เมษายน  2564  วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาวิทยาศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) และวิชาภาษาอังกฤษ.

ชูไทย   วงศ์บุญมี   0879534708

Tags:

ความเห็นล่าสุด