ปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

กองบรรณาธิการข่าว อิสานนิวส์ 16 พฤศจิกายน 2022 144 views

“ปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว” (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

12-14 พฤษจิกายน  2565 ( 12-14 Nowember 2022)

ในวันที่ 12 พฤษจิกายน  2565 เวลา 05.30-07.00 น.  เริ่มลงทะเบียนที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นักปั่นจักรยาน ผู้ร่วมงานและแขก VIP รับประทานอาหารว่าง เตรียมความพร้อมจักรยาน  มาแชลล์เรียกนักปั่นจัดรูปขบวนเสร็จแล้วให้สัญญาณปล่อยขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนด ไปถึงจุดพักที่ 1 บริเวณหอแก้วมุกดาหาร  เดินทางต่อไปถึงจุดพักที่ 2 สะพานหน้าพระใหญ่  และเดินทางต่อไปที่จุดพักที่ 3 ชั่งทองฟาร์ม พร้อมการต้อนรับด้วยการแสดงเล่าเรื่องเมืองมุกดาหารและการรำ 8 เผ่าไทยมุกดาหารเสร็จแล้วเดินทางกลับถึงจุดปล่อยตัวบรเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 13 พฤษจิกายน  2565 เวลา 05.30-07.00 น.  เริ่มลงทะเบียนที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นักปั่นจักรยาน ผู้ร่วมงานและแขก VIP รับประทานอาหารว่าง  เวลา 07.30 น. ประธานเปิดสัญญาณปล่อยขบวนรถจักรยานไปตามส้นทางที่กำหนด  เมือขบวนจักรยานไปถึงบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ 2 (ฝั่งมุกดาหาร) หยุดจัดขบวนเคารพธงชาติ  จากนั้นขบวนจักยานออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ 2 ไปถึงกึ่งกลางสะพานได้หยุดขบวนให้นักปั่นได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก และเดินทางต่อไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแขวงสะหวันนะเขต  จากนั้นคณะนักปั่นเดินทางต่อไปตามเส้นทางเศรษฐกิจ หมายเลข 9 ต่อไปถึงจุดพักที่ 1 บริเวณวัดธาตุอิงฮัง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  มีกิจกรรมไหว้พระธาตุขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูรณะและพัฒนาพระธาตุอิงฮัง  ร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คณะนักปั่นเดินทางกลับเส้นทางเดิมเข้าตัวเมืองสะหวันนะเขต  ผ่านทางวงเวียนไดโนเสามุ่งสู่สถานกงสุลไทยประจำแขวงสะหวันนะเขตเป็นจุดพักที่ 2  เมือคณะนักปั่นไปถึงก็ได้รับการต้อนรับจากท่านกงสุลใหญ่ประจำแขวงสะหวันนะเขต  จากนั้นคณะนักปั่นได้ออกเดินทางเรียบฝั่งแม่น้ำโขงสู่จุดพักที่ 3 เป็นจุดชมวิวมุกดาหาร ลานกีฬาและลานพญานาคประจำแขวงสะหวันนะเขตและวัดใหญ่ชัยภูมิ  และออกเดินทางต่อไปจุดพักที่ 4 บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสะหวันนะเขต  ได้รับการต้อนรับจากประชาชนชนเผ่าสะหวันนะเขต  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าท้องถิ่น และได้ร่วมกิจกรรมเต้นบาร์สโล๊ป  มีกิจกรรมร่วมทำบุญบูรณะถวายวัดใหญ่ชัยภูมิและมอบทุนพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนชนเผ่า  มีพิธีการต้อนรับจากแขวงสะหวันนะเขตการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า  มีพิธีมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนจังหวัดมุกดาหารและตัวแทนแขวงสะหวันนะเขต  เสร็จแล้วได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่อมกันและมีการแสดงของนักร้องศิลปินขับกล่อมและร่วมกิจกรรมรำบาร์สโลป  หลังอาหารได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสะหวันนะเขต  จากนั้นผู้ควบคุมเรียกนักปั่นรวมและแยกนักปั่นออเป็น 2 ชุด  ชุดที่ 1 จะต้องเดินทางกลับ  ชุดที่ 2 พักที่สะหวันนะเขตอีก 1 คืน  กิจกรรมช่วงเย็นคณะจัดงานนำรถบริการไปรับนักปั่นจากที่พักไปที่จุดชมวิวดูพระอาทิตย์ตกดินเมืองมุกดาหาร ณ ลานพญานาคสหวันนะเขต  จากนั้นได้เดินทางไปลานกิจกรรมแสดงการต้อนรับงานเลี้ยงตอนเย็น  รับประทานอาหารเย็นร่วมกันมีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที กิจกรรมรำวงบาสโลป กิจกรรมเดินชม Night Market  กิจกรรมผูกสัมพันธ์ ณ บริเวณลานลาวเจริญสะหวันนะเขต  จบงานเดินทางกลับที่พักถ้าใตรอยากจะเที่ยวชมเมืองสะหวันนะเขตตอนกลางคืนสามารถแยกไปได้ตามอัธยาศัย  ช่วงเช้าคณะจัดงานนำรถบริการไปรับนักปั่น ณ ที่พัก  ไปทำบุญตักบาตรที่จัตุรัสชุมชนเมืองเก่าอารยะธรรมฝรั่งเศษ  เสร็จเดินทางกลับที่พักรับประทานอาหารเช้าแล้วคณะนักปั่นเตรียมพร้อมเดินทางกลับ  นักปั่นเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดหาร  คณะผู้จัดงานเตรียมรถบริการรอรับนักปั่นส่งถึงจุดที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารด้วยความสวัสดิภาพทุกคน

 

Tags:

ความเห็นล่าสุด