มุกดาหาร-สะหวันคู่แฝดเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมอาเซี่ยนครึ่งโลก

อิสานนิวส์ 3 ธันวาคม 2016 2,018 views

มุกดาหาร  /   นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า มุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2558 เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้ยกระดับของเมืองขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการค้าชายแดน เป็นด่านศุลกากรแห่งแรกที่ จะเริ่มดำเนินการตรวจสินค้าผ่านแดนจุดเดียว One Stop Service

.

มุกดาหารมีศักยภาพเป็นเมืองชายแดนตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าตะวันออกสู่ตะวันตก East-West Economic Corridor หรือ EWEC คือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก จากแม่สอดสู่มุกดาหาร ไปตามเส้นทางหมายเลข 9 แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สู่เมืองแดนสะหวันที่มี เขตเศรษฐกิจพิเศษแดนสะหวันเฉพาะ ข้ามไปสู่เมืองลาวบาว มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว เส้นทางเวียดนามกลาง ผ่าน 2 เมืองท่องเที่ยวมรดกโลกเวห์ และฮอยอัน สู่ทะเลจีนใต้ทางตะวันออกเมืองท่าดานัง ยังสามารถเชื่อมต่อไปสู่ประเทศจีนตอนใต้ ด้านตะวันตก เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า ออกสู่มหาสมุทรอินเดีย เส้นทาง EWEC มุกดาหารจึงเป็นประตูสู่อาเซียนเป็นเส้นทางเศรษฐกิจในภาคอิสานของไทย

.

เส้นทางการค้าสาย ewec จากทะเลตะวันออกเมืองดานังของเวียดนาม ไปสู่ทะเลตะวันตกในเมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า อยู่ในประเทศไทยประมาณ 800 กิโลเมตร ลาว 250 กิโลเมตร เวียดนามระยะประมาณ 260 กม. พม่าประมาณ 180 กม. รวมระยะทางเส้นทางสาย ewec ประมาณ 1,490 กม. เส้นทางสายนี้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ถึง 10 แห่งประกอบด้วย 1.เมาะละแหม่ง 2.ผาอัน 3.เมียวดี 4.แม่สอด 5.มุกดาหาร 6.สะหวันนะเขต 7.แดนสะหวัน 8.ลาวบาว 9.กวางตริ 10 ดานัง ทำให้เส้นทาง ewec สายนี้เป็นเส้นทางการค้าโดยแท้จริง

.

มุกดาหารมีความสัมพันธ์กับแขวงสะหวันนะเขตนับแต่ครั้งโบราณ มีความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว มีความมั่นคงชายแดน ทั้ง 2 เมืองมีเขตเศรษฐกิจพิเศษคู่แฝด มีเส้นทางเชื่อมต่อการค้าตะวันออกสู่ตะวันตก ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองคู่แฝด ปี 2547 สะพานข้ามน้ำโขงแห่งที่ 2 เชื่อมโยงขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวถึงกัน มีการขยายกลุ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง มีข้อตกลงในการเดินรถขนส่งสินค้าและรถยนต์โดยสารเพื่อการท่องเที่ยวระหว่างมุกดาหาร – สะหวันนะเขต และเมืองดานัง จึงเป็นโอกาสของนักลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซี่ยน และภูมิภาคอื่นครึ่งโลก

.

การสร้างถนน 4 เลนโครงการ ที่1.จ.กาฬสินธุ์ จากบ้านนาไคร้ ถึง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เป็นเส้นทาง EWEC โครงการที่2.จ.มุกดาหาร จาก อ.หว้านใหญ่ สู่ อ.ธาตุพนม เชื่อมต่อ 2 สะพาน 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร – นครพนม พัฒนาตัวเมืองประกอบด้วยโครงการถนนวงแหวนเขตเมือง 3 วง ขณะนี้เริ่มดำเนินการวงแหวนรอบใน รอบกลาง และกำลังสำรวจออกแบบวงแหวนรอบนอก เพื่อการขยายความเจริญของตัวเมือง รองรับสู่เขตนิคมอุตสาหกรรม ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร

.

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีขอบเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง – อ.หว้านใหญ่ – อ.ดอนตาล รวม 11 ตำบล กลุ่มกิจการเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ กิจการโลจิสติกส์ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว และมีกิจกรรมเป้าหมายเพิ่ม อีก 10 ประเภทกิจการ

.

นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับพื้นที่พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม มีรองรับไว้พร้อม จำนวน 1,080 ไร่ ตั้งอยู่ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างการดำเนินการเปิดประมูลในช่วงต้นปี 2560 โดยกรมธนารักษ์ ซึ่งครั้งที่แล้วผู้ซื้อซองแจ้งว่าให้เวลาในการสำรวจ 60 วันน้อยเกินไป ขอขยายเวลาออกไปเป็น 90 วัน

 

ข่าวอิสานนิวส์ มุกดาหาร

Tags:

ความเห็นล่าสุด